o naszej PRZYCHODNI

świadczymy usługi medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zarówno w oparciu o kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia
jak i odpłatnie:
podstawowa opieka zdrowotna
poradnie specjalistyczne
całodobowa opieka doraźna TELE-EKG CardioOpiekę zapewnia wykwalifikowany
i do
świadczony personel medyczny:

lekarze rodzinni
lekarze specjaliści
pielęgniarki

położna środowiskowa